Novinky

2.9.2016
 • počet současně běžících turnajů navýšen na ŠEST + jedna skupina a Editor skupin 

 • do dolní informativní části okna programu byly přidány informace o počtu odehraných zápasů v jednotlivých turnajích / celkový počet zápasů + procentuální informace o stavu odehraných zápasů a ještě čas od začátku každého turnaje (skupiny prozatím vynechány)

 • vzhledem k navýšení současně běžících turnajů byla doprogramována kontrola současně hrajících hráčů - jinými slovy, jakmile hráč hraje a pokusíte se ho pustit v jiném turnaji na terč, měl by program zareagovat a nedovolit to

29.7.2016
 • testovací verze 1.5
 • podpora až tří turnajů v jednom spuštění programu + jedna skupina a Editor skupin
 • taky by mělo fungovat natažení posledního rozehraného turnaje - vše je ale prozatím testovací...

31.5.2016
 • skupiny konečně doprogramovány - uff, zatím to byla nejtěžší část
 • editor skupin tedy nyní disponuje jak manuálním tak automatickým rozlosováním s možností nasazení hráčů
 • bylo by dobré řádně otestovat před plným nasazením, ale mělo by to být již odladěné...
 • stahujte zde:  https://sites.google.com/a/josefeisner.cz/babouk/demoverze/Babouk_1.4.zip?attredirects=0&d=1

11.5.2016
 • opraveno několik menších chyb a provedena hrstka kosmetických úprav
 • ovl. prvky pro zobrazení / skrytí informativních textů přesunuty vedle boxu s terči

 • ve skupinách lze opravit špatně zadaný výsledek - pravé tlačítko myši na výsledku odehraného zápasu

 • verze 1.4 již není testovací

5.5.2016
 • počet terčů navýšen na 16
 • informativní boxy s terči je nyní možné po kliknutí levým tlačítkem myši zvětšovat, pravým zmenšovat a tím zlepšit čitelnost jmen, například v turnajích dvojic

 • skupiny již po dohrání počítají pořadí, při stejném výsledku program upozorní na hráče, kteří si mezi sebou zahrají rozstřel (701DO), zbývající pořadí je poté nutné zadat ručně - pravé tlačítko myši na sloupci "Pořadí" u jednotlivých hráčů

 • pokud ve skupinách, kde bude hrát 5 - 6 hráčů, nastane situace (1:1 000), kde bude mít 5 hráčů stejně bodů, program pořadí zatím nevypočítá - je nutné ho zadat ručně

 • jakmile je skupina dohraná, program vyhodnotí podle zadaného kritéria (Postupují první 2 nebo 4 ze skupiny) počet hráčů a velikost výsledného KO pavouka a to podle tabulky níže • hráče do skupin program sám nevylosuje, musí se vylosovat / přiřadit ručně
 • do budoucna je v plánu dodělat automatické rozlosování s možností nasazení hráčů

14.3.2016
 • uvolněna testovací STEEL verze 1.4 (funguje na licenci z verze 1.3)
 • obsahuje 1KO pavouka a turnaj pro skupiny (3 - 6 hráčů) a editor skupin (max. 16)


 • ve skupině program počítá body za výhry a skóre na legy
 • pořadí počítat bohužel ještě neumí (vyžaduje více programování), ale lze ho zadat ručně (pravé tlačítko myši)

 • editor skupin se spouští tlačítkem S na pravé straně u výběru KO pavouků
 • v něm je možné zadat (manuálně) až 16 skupin hráčů, následně je zobrazit a po dohrání lze označit hráče, kteří postupují do KO pavouka
 • KO pavouka lze poté spustit k rozlosování (bohužel probíhá náhodným rozlosováním ve stylu 2KO pavouka prozatím)

 • v 1KO pavoukovi lze zadávat výsledky legů až do stavu 5
 • po skončení turnaje program vygeneruje výsledkovou listinu26.11.2015
 • vytvořena centrální databáze hráčů


 • vylepšen výběr hráčů do turnaje dvojic

 • upravena výsledková listina, jak barevně tak u dvojic již zobrazuje údaje u obou hráčů

 • opraveno několik dílčích bugů a pár kosmetických úprav

 • pavouk pro 128 hráčů ještě není plně otestován!!!

10.11.2015
 • vydána nová verze s označením 1.3
 • rozšíření podpory do 128 hráčů (není plně otestováno, možné chyby např. ve výsledkovce)
 • přidána fce "Stav beztize (ZERO GRAVITY)"
  ve zkratce redukuje odsazení jednotlivých buňek s hráči na minimum

 • odebrána možnost vybírat při zadávání výsledků i poražené, což by mělo zmenšit počet chybně zadaných výsledků na minimum - nyní se zadává pouze vítěz
 • rozpracována nová databáze hráčů jak jednotlivců, tak dvojic


27.1.2015
 • přidána podpora výběru terčů, nyní je možné vybírat terče na přeskáčku, nebo například od konce, přičemž je lze libovolně upravovat i v průběhu turnaje (porucha terče / urychlení)
16.1.2015
 • tentokrát povětšinou jen kosmetické změny
 • pokud používáte u jednotlivců rodná čísla a názvy týmů, tak se již nezobrazují v pavoukovi, ale až ve výsledkovce a ta je nejen standardně po skončení turnaje automaticky uložena do souboru vysledkova_listina.csv, ale i nově je ještě zobrazeno dialogového okno, kterým ještě můžete navíc uložit výsledkovou listinu pod unikátním názvem souboru
 • upravena dialogová okna (např. při zakládání turnaje nebo vkládání uživatelských textů) a to tak, že je nově možné dialog zavřít nebo třeba nic nezadat
 • jména hráčů jsou v pavouku zvýrazněna (po najetí myši na jméno hráče je zobrazeno jeho celé jméno), to lze dobře využívat například při nedostatku místa v jednotlivých buňkách
 • upravena maximalizace, nyní již bezproblémově funguje i při návratu zpět a pamatuje si dokonce i pozici okna na ploše

4.1.2015
 • do databáze hráčů a výsledkové listiny doplněna možnost zadat název týmu za který hráč hraje

2.1.2015
 • dnešním dnem přibylo několik nových vylepšení, jedná se o možnost ukládat do formátu JPG i pod jiným názvem s výběrem kam se má výsledný soubor uložit


 • možnost vypnout zvukový doprovod (v plánu je výběr vlastních zvuků)

 • výsledkovou listinu lze uložit (pravé tlačítko na výsledkovce) i pod jiným názvem - což slouží hlavně pro archivaci a je zde i možnost zobrazit složku pro snazší výběr a následné odeslání například e-mailem


29.12.2014
 • pomalu ale jistě začíná Babouk nabírat na ohlasech a jsou od Vás slyšet i požadavky na doprogramování několika dílčích vychytávek vedoucích k celkovému vylepšení
 • díky tomu byly nedávno doprogramovány tři věci (některé se ještě doprogramovávají)
 • tou první je možnost u jednotlivců k hráčům přiřadit jejich rodná čísla (možnost jak s lomítkem tak bez), ty jsou vyobrazena hned za jménem (za speciálním znakem | ) a v konečné výsledkové listině jsou od jména oddělena (do výsledkové listiny tak byl přidán nový sloupec s rodným číslem)

 • dále je možné nově nasazovat hráče do turnaje (po vybrání této možnosti stačí už jen označit hráče, kteří budou mezi sebou náhodně nasazeni) - NEZNEUŽÍVAT TUTO MOŽNOST!!!

 • a jako poslední je to věc, která nedala některým spát - možnost rozlosovaný turnaj přelosovat tzv. ručně (program sice rozlosuje sám, ale pokud máte vybranou funkci Manual, je možné výsledné pořadí upravit dle vlastního losu - označit hráče myší a posunout ho na vylosované pořadové číslo, nejlépe je začínat od čísla 1 a pak postupovat / přesunovat hráče dolů v seznamu)


 • neradostnou zprávou je ale bohužel to, že Babouk tímto povýšil na verzi 1.2, díky čemuž po upgradu na novou verzi nebudou fungovat zaslané registrační soubory na verze nižší - nevadí, po domluvě a zájmu z Vaší strany pošlu nové a pravděpodobně zdarma ;)

30.10.2014
 • vybírat vítěze / poraženého je od teď možné i z přehledu terčů
 • redukce pavouka / skrytí odehraných zápasů již plně funkční (skrývá celé sloupce)

30.9.2014
 • provedeno několik dílčích, převážně kosmetických úprav
 • potvrzovací dialog s vyobrazením čísla terče a hráčů ( v menu lze vypnout )   

 • v záložce "Na terc" přidán údaj zobrazující čas od vyzvání hráčů k terčům

 • byl zpřehledněn prostor pro výběr vítězů, poražených a vrácení výsledku

23.7.2014
 • implementace tzv. QR kódů
 • QR kódy reprezentují odkazy na aktuální turnaj jednotlivců či dvojic
 • s pomocí čtečky QR kódů, pro Android třeba QR Droid, není nic jednoduššího než jej naskenovat a nechat si zobrazit pavouka rovnou na mobilu nebo odkaz uložit do oblíbených položek

16.7.2014
 • opravena drobná niance při automatickém nasazování hráčů na terče - původně po odehraném základním rozlosování šlo hrát Béčko, správně má jít hrát ale Áčko...

6.7.2014
 • odstraněna chyba v generování výsledkové listiny při kroku zpět po špatně zadaném výsledku (původní poražený zůstal ve výsledkové listině a ve schématu byly oba hráči vyobrazeni jako poražení, nyní tomu tak již není)
 • pro větší přesnost byla zvětšena plocha pro zadání vítěze, poraženého a fce VRATIT O KOLO ZPET pro jednotlivá utkání u dílčích jmen hráčů29.3.2014
 • první verze Mistra Středaře naprogramována, uprostřed hráč který právě hraje (zelená nemusí dát střed, červená musí), dole 2 připravující se hráči (oranžová), nahoře 2 odehraní (bílá vypadl, červená dal - musel i nemusel, zelená nedal - nemusel)


22.3.2014
 • práce na Baboukovi neustále pokračují, aktuální verze 1.1 bude co nevidět doplněna i o doplňkovou hru Mistr Středař
 • přidána fce, díky které je možné znovu načíst přerušený turnaj, tedy alespoň původní startovní listinu - odehrané zápasy je ale poté nutné znovu ručně doplnit
 • pak ještě malá prkotina, ale usnadní práci při opakovaných turnajích - Babouk si nově pamatuje poslední název turnaje, takže už stačí přepsat například jenom datum v názvu

17.3.2014
 • množí se dotazy ohledně "náhodnosti" rozlosování hráčů do turnaje, níže tedy uvádím část kódu, která to má na starost
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 
Randomize;
for I := 0 to ListBox1.Count - 1 do StartovniListina[I+1] := ListBox1.Items.Strings[I];
if PocetHracu > 64 then ShowMessage('Prekrocen maximalni pocet hracu (64)!') else
begin
for I := 1 to PocetHracu do
begin
A := StartovniListina[I];
NahodneCislo := Random(PocetHracu) + 1;
StartovniListina[I] := StartovniListina[NahodneCislo];
StartovniListina[NahodneCislo] := A;
end;
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 

9.2.2014
 • přidána nová funkce - tři panely pro zobrazování důležitých informací o turnaji - bingo, nejvyšší zavření, nebo například ceny

13.1.2014
 • registrovaná verze je nově vázána na sériové číslo disku, ze kterého je spouštěna (lze tedy využít i flash disk)

3.1.2014
 • fce "<<< OBSAD VOLNY TERC >>>" pro lepší přehlednost doplněna o červené zvýraznění během stisku tlačítka myši
 • a přidán zvuk znějící po každém nasazení hráče na terč - vypůjčen z boxu (začátek kola) :D

19.12.2013
 • provedeny poslední úpravy před vypuštěním finální verze
 • především rozšíření podpory z max. 32 hráčů na 64 hráčů
 • možnost jednoduše nasazovat hráče na volné terče - fce "<<< OBSAD VOLNY TERC >>>"
 • databáze hráčů rozdělena na Jednotlivce a Dvojice
 • výsledková listina je průběžně doplňována podle odpadajících hráčů
 • hráči kteří končí (2 KO) jsou barevně označeni pro lepší přehlednost
 • dále možnost vypnout automatické úkládání do *JPG a bodového ohodnocení podle umístění
 • automatické ukládání logu a výsledkové listiny do adresáře aplikace
 • odstraněna diakritika z ovládání a menu aplikace (někde dělala neplechu), jména hráčů s diakritikou zůstala
 • v Menu / Napoveda / O aplikaci je přidána možnost zaslání licenčního souboru vedoucí k odstranění 60 minutového limitu DEMO verze
 • proběhlo rozsáhlejší testování, jádro funkční, ale i tak může občas docházet k menším chybám a nejen proto je a bude cena za licencovanou verzi více než lidová
Comments